Kerstin  71 år  
Siham  19 år  
Emma  12 år  
Rebecca  18 år  
Anna  38 år